O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 20:31
kontakt
CEZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33 462 000,00 56 859 000,00
69,9%
51 194 000,00
-10,0%
69 222 000,00
35,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 605 000,00 13 154 000,00
264,9%
27 507 000,00
109,1%
19 142 000,00
-30,4%
Zysk (strata) brutto 11 391 000,00 12 921 000,00
13,4%
25 324 000,00
96,0%
18 035 000,00
-28,8%
Zysk (strata) netto 10 690 000,00 10 453 000,00
-2,2%
19 967 000,00
91,0%
6 376 000,00
-68,1%
Amortyzacja 5 159 000,00 5 741 000,00
11,3%
5 808 000,00
1,2%
5 833 000,00
0,4%
Aktywa 1 396 695 000,00 1 572 528 000,00
12,6%
1 029 000 000,00
-34,6%
851 931 000,00
-17,2%
Kapitał własny 59 446 000,00 35 468 000,00
-40,3%
198 440 000,00
459,5%
222 220 000,00
12,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 110,50 65,93
-40,3%
368,86
459,5%
413,06
12,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 19,87 19,43
-2,2%
37,11
91,0%
11,85
-68,1%