O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 20:08
kontakt
LUDUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 72,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -973,00 -1 358,00
---
Zysk (strata) brutto -1 374,00 -1 322,00
---
Zysk (strata) netto -1 388,00 -1 322,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 71 511,00 63 368,00
-11,4%
Kapitał własny 62 820,00 61 498,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,75
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---