O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 01:45
kontakt
OLYMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 166,00 835,00
-28,4%
490,00
-41,3%
1 441,00
194,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -200,00 -238,00
---
-416,00
---
-576,00
---
Zysk (strata) brutto -237,00 -248,00
---
-473,00
---
-732,00
---
Zysk (strata) netto -237,00 -248,00
---
-473,00
---
-732,00
---
Amortyzacja 40,00 46,00
15,0%
40,00
-13,0%
40,00
0,0%
Aktywa 6 189,00 5 894,00
-4,8%
6 438,00
9,2%
6 404,00
-0,5%
Kapitał własny 1 590,00 1 616,00
1,6%
1 062,00
-34,3%
4 215,00
296,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,24
0,0%
0,16
-33,5%
0,29
83,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
-0,07
---
-0,05
---