O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 03:17
kontakt
RENDER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 693,00 1 976,00
-26,6%
6 887,00
248,5%
2 075,00
-69,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 832,00 942,00
-48,6%
5 316,00
464,3%
327,00
-93,8%
Zysk (strata) brutto 1 850,00 960,00
-48,1%
5 459,00
468,6%
369,00
-93,2%
Zysk (strata) netto 1 496,00 767,00
-48,7%
4 441,00
479,0%
298,00
-93,3%
Amortyzacja 6,00 8,00
33,3%
393,00
4 812,5%
584,00
48,6%
Aktywa 26 454,00 27 340,00
3,3%
31 599,00
15,6%
32 182,00
1,8%
Kapitał własny 26 225,00 26 826,00
2,3%
31 267,00
16,6%
31 685,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,63 25,19
2,3%
29,36
16,6%
29,76
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,40 0,72
-48,8%
4,17
479,3%
0,28
-93,3%