O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 02:12
kontakt
LTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 88,00 60,00
-31,8%
96,00
60,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35,00 -15,00
---
-33,00
---
Zysk (strata) brutto -56,00 -15,00
---
-34,00
---
Zysk (strata) netto -55,00 -17,00
---
-36,00
---
Amortyzacja 15,00 15,00
0,0%
6,00
-60,0%
Aktywa 1 413,00 1 399,00
-1,0%
1 351,00
-3,4%
Kapitał własny 1 389,00 1 372,00
-1,2%
1 336,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,08 1,07
-1,2%
1,04
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,01
---
-0,03
---