O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 12:41
kontakt
REDCARPET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 285,00 2 709,00
-17,5%
3 109,00
14,8%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 688,00 975,00
-42,2%
1 168,00
19,8%
1 200,00
2,7%
Zysk (strata) brutto 1 628,00 1 030,00
-36,7%
1 087,00
5,5%
1 135,00
4,4%
Zysk (strata) netto 1 319,00 834,00
-36,8%
1 087,00
30,3%
911,00
-16,2%
Amortyzacja 252,00 252,00
0,0%
252,00
0,0%
272,00
7,9%
Aktywa 20 392,00 22 271,00
9,2%
25 037,00
12,4%
27 606,00
10,3%
Kapitał własny 13 877,00 14 711,00
6,0%
15 798,00
7,4%
17 582,00
11,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,84 31,64
6,0%
33,98
7,4%
37,81
11,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,84 1,79
-36,7%
2,34
30,3%
1,96
-16,2%