O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 03:03
kontakt
REDCARPET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 507,00 2 637,00
5,2%
2 637,00
0,0%
3 285,00
24,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 505,00 1 177,00
133,1%
1 177,00
0,0%
1 688,00
43,4%
Zysk (strata) brutto 450,00 1 166,00
159,1%
1 166,00
0,0%
1 628,00
39,6%
Zysk (strata) netto 369,00 944,00
155,8%
944,00
0,0%
1 319,00
39,7%
Amortyzacja 238,00 116,00
-51,3%
116,00
0,0%
252,00
117,2%
Aktywa 16 562,00 17 802,00
7,5%
17 802,00
0,0%
20 392,00
14,5%
Kapitał własny 11 718,00 13 069,00
11,5%
13 069,00
0,0%
13 877,00
6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,20 28,10
11,5%
28,10
0,0%
29,84
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,79 2,03
155,7%
2,03
0,0%
2,84
39,7%