O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 15:52
kontakt
UFGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 390,00 381,00
-2,3%
213,00
-44,1%
194,00
-8,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -82,00 -212,00
---
-149,00
---
-138,00
---
Zysk (strata) brutto -82,00 -212,00
---
-149,00
---
-138,00
---
Zysk (strata) netto -76,00 -210,00
---
-138,00
---
-137,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 2 606,00 2 311,00
-11,3%
2 311,00
0,0%
2 047,00
-11,4%
Kapitał własny 2 319,00 2 109,00
-9,1%
1 971,00
-6,5%
1 833,00
-7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,61
-9,1%
0,57
-6,5%
0,53
-7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,06
---
-0,04
---
-0,04
---