O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 12:45
kontakt
KUBOTA
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 995,00 23 386,00
134,0%
21 733,00
-7,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 245,00 1 285,00
424,5%
2 421,00
88,4%
Zysk (strata) brutto 201,00 947,00
371,1%
2 529,00
167,1%
Zysk (strata) netto 147,00 740,00
403,4%
2 014,00
172,2%
Amortyzacja 61,00 143,00
134,4%
179,00
25,2%
Aktywa 5 025,00 4 994,00
-0,6%
7 655,00
53,3%
Kapitał własny 633,00 3 757,00
493,5%
5 771,00
53,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,63 2,68
322,7%
4,11
53,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,53
258,5%
1,44
172,3%