O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 14:42
kontakt
KUBOTA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 720,00 8 461,00
79,3%
9 667,00
14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 105,00 347,00
230,5%
1 211,00
249,0%
Zysk (strata) brutto 60,00 266,00
343,3%
1 265,00
375,6%
Zysk (strata) netto 48,00 244,00
408,3%
1 238,00
407,4%
Amortyzacja 23,00 64,00
178,3%
91,00
42,2%
Aktywa 4 241,00 11 196,00
164,0%
7 422,00
-33,7%
Kapitał własny 534,00 3 372,00
531,5%
4 995,00
48,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53 3,37
531,5%
3,56
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,24
408,3%
0,88
261,5%