O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 17:46
kontakt
MILISYS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
299,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -22,00 -75,00
---
84,00
---
Zysk (strata) brutto -22,00 210,00
---
70,00
-66,7%
Zysk (strata) netto -22,00 154,00
---
70,00
-54,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 672,00 1 004,00
49,4%
2 078,00
107,0%
Kapitał własny 78,00 232,00
197,4%
302,00
30,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
200,0%
0,03
28,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
0,01
-57,1%