O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 02:17
kontakt
FOOTHILLS
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 353,00 270,00
-23,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11,00 5,00
---
Zysk (strata) brutto -11,00 5,00
---
Zysk (strata) netto -11,00 5,00
---
Amortyzacja 40,00 15,00
-62,5%
Aktywa 304,00 203,00
-33,2%
Kapitał własny -1 265,00 -1 002,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,12
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---