O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 17:13
kontakt
GHYDROGEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
85,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35,00 -22,00
---
-70,00
---
Zysk (strata) brutto 44,00 -19,00
---
-70,00
---
Zysk (strata) netto 41,00 -22,00
---
-70,00
---
Amortyzacja 3,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 203,00 10 385,00
1,8%
10 331,00
-0,5%
Kapitał własny 9 576,00 9 555,00
-0,2%
9 484,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 0,82
-0,2%
0,81
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,01
---