O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 17:48
kontakt
HIPROMINE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 116,00 225,00
94,0%
243,00
8,0%
171,00
-29,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 704,00 -3 998,00
---
-8 230,00
---
-8 812,00
---
Zysk (strata) brutto -3 248,00 -4 163,00
---
-8 372,00
---
-8 870,00
---
Zysk (strata) netto -3 248,00 -4 163,00
---
-8 372,00
---
-8 870,00
---
Amortyzacja 905,00 835,00
-7,7%
822,00
-1,6%
804,00
-2,2%
Aktywa 95 236,00 146 618,00
54,0%
209 612,00
43,0%
232 610,00
11,0%
Kapitał własny 82 343,00 78 180,00
-5,1%
69 808,00
-10,7%
58 958,00
-15,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 92,81 88,11
-5,1%
78,68
-10,7%
66,45
-15,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,66 -4,69
---
-9,44
---
-10,00
---