O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 19:15
kontakt
FON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 113,00 107,00
-5,3%
109,00
1,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 108,00 95,00
-12,0%
106,00
11,6%
Zysk (strata) brutto 236,00 92,00
-61,0%
104,00
13,0%
Zysk (strata) netto 236,00 92,00
-61,0%
104,00
13,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 303,00 6 538,00
3,7%
6 509,00
-0,4%
Kapitał własny 6 037,00 6 344,00
5,1%
6 463,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,22 3,38
5,1%
3,45
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,05
-61,1%
0,06
12,2%