O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 11:30
kontakt
IFSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23,00 38,00
65,2%
30,00
-21,1%
11,00
-63,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11,00 33,00
200,0%
28,00
-15,2%
8,00
-71,4%
Zysk (strata) brutto 11,00 61,00
454,5%
7,00
-88,5%
8,00
14,3%
Zysk (strata) netto 11,00 61,00
454,5%
7,00
-88,5%
8,00
14,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 669,00 2 691,00
0,8%
1 453,00
-46,0%
1 461,00
0,6%
Kapitał własny 2 618,00 2 642,00
0,9%
1 410,00
-46,6%
1 417,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,65
1 937,5%
0,35
-46,6%
0,35
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
---
0,00
-86,7%
0,00
0,0%