O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 03:59
kontakt
EKIPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 001,00 438,00
-56,2%
1 635,00
273,3%
1 249,00
-23,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 711,00 -365,00
---
-2 009,00
---
-311,00
---
Zysk (strata) brutto 829,00 -302,00
---
-1 940,00
---
-221,00
---
Zysk (strata) netto 838,00 -302,00
---
-2 402,00
---
230,00
---
Amortyzacja 11,00 16,00
45,5%
1 804,00
11 175,0%
709,00
-60,7%
Aktywa 260 645,00 260 221,00
-0,2%
41 864,00
-83,9%
41 122,00
-1,8%
Kapitał własny 258 183,00 257 881,00
-0,1%
38 549,00
-85,1%
38 778,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,33 6,32
-0,1%
0,94
-85,0%
0,95
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,01
---
-0,06
---
0,01
---