O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 16:38
kontakt
SAULETECH
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 409,00 -77,00
---
-109,00
---
-776,00
---
Zysk (strata) brutto 3 437,00 -89,00
---
-97,00
---
-856,00
---
Zysk (strata) netto 1 810,00 -84,00
---
-102,00
---
-844,00
---
Amortyzacja 3,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 456,00 139,00
-69,5%
746 042,00
536 620,9%
762 334,00
2,2%
Kapitał własny 194,00 109,00
-43,8%
745 932,00
684 241,3%
745 088,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-45,0%
9,00
81 736,4%
8,99
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 -0,01
---
-0,00
---
-0,01
---