O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 18:11
kontakt
SAULETECH
Półroczne skonsolidowane
 2022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 186,00 679,00
265,1%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 114,00 -13 073,00
---
-109,00
---
Zysk (strata) brutto -5 261,00 -30 087,00
---
-113,00
---
Zysk (strata) netto -5 314,00 -21 933,00
---
-112,00
---
Amortyzacja 2 210,00 20 089,00
809,0%
0,00
---
Aktywa 805 157,00 829 919,00
3,1%
829 919,00
0,0%
Kapitał własny 740 720,00 691 837,00
-6,6%
691 837,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,94 8,35
-6,6%
8,35
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,26
---
-0,26
---