O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 09:18
kontakt
SAULETECH
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -77,00 -42,00
---
-109,00
---
Zysk (strata) brutto -89,00 -42,00
---
-113,00
---
Zysk (strata) netto -84,00 -47,00
---
-112,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 139,00 746 039,00
536 618,7%
748 735,00
0,4%
Kapitał własny 109,00 745 986,00
684 290,8%
745 820,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 9,00
81 736,4%
9,00
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,00
---