O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 12:29
kontakt
ONE2TRIBE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 238,00 2 960,00
-8,6%
3 914,00
32,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 194,00 89,00
-54,1%
169,00
89,9%
Zysk (strata) brutto 16,00 16,00
0,0%
110,00
587,5%
Zysk (strata) netto 16,00 16,00
0,0%
-39,00
---
Amortyzacja 419,00 1 259,00
200,5%
1 259,00
0,0%
Aktywa 34 344,00 34 451,00
0,3%
35 352,00
2,6%
Kapitał własny 24 891,00 24 907,00
0,1%
24 816,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,45
0,0%
0,45
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---