O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 03:38
kontakt
ONE2TRIBE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 235,00 3 611,00
61,6%
3 516,00
-2,6%
3 258,00
-7,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -193,00 824,00
---
468,00
-43,2%
131,00
-72,0%
Zysk (strata) brutto -305,00 741,00
---
324,00
-56,3%
62,00
-80,9%
Zysk (strata) netto -305,00 741,00
---
221,00
-70,2%
62,00
-71,9%
Amortyzacja 216,00 216,00
0,0%
216,00
0,0%
420,00
94,4%
Aktywa 35 747,00 35 228,00
-1,5%
34 856,00
-1,1%
34 764,00
-0,3%
Kapitał własny 24 393,00 25 135,00
3,0%
24 812,00
-1,3%
24 875,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,46
2,9%
0,45
-1,3%
0,45
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
0,00
-69,2%
0,00
-75,0%