O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 02:49
kontakt
CARLSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 233,00 185,00
-20,6%
1 747,00
844,3%
1 747,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20,00 27,00
35,0%
10,00
-63,0%
10,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 14,00 27,00
92,9%
10,00
-63,0%
10,00
0,0%
Zysk (strata) netto 14,00 27,00
92,9%
10,00
-63,0%
10,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 143 080,00 33 026,00
-76,9%
145 978,00
342,0%
145 978,00
0,0%
Kapitał własny 139 160,00 31 247,00
-77,5%
141 579,00
353,1%
141 579,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,49 3,65
-79,1%
16,55
353,1%
16,55
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
50,0%
0,00
-66,7%
0,00
0,0%