O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 16:34
kontakt
DIGITANET
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 073,00 13 530,00
34,3%
19 999,00
47,8%
24 667,00
23,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 018,00 2 857,00
---
6 236,00
118,3%
7 558,00
21,2%
Zysk (strata) brutto -1 184,00 2 687,00
---
5 300,00
97,2%
7 724,00
45,7%
Zysk (strata) netto -1 026,00 2 436,00
---
3 105,00
27,5%
5 441,00
75,2%
Amortyzacja 3 400,00 3 712,00
9,2%
4 204,00
13,3%
5 208,00
23,9%
Aktywa 67 004,00 60 515,00
-9,7%
64 145,00
6,0%
79 878,00
24,5%
Kapitał własny 26 875,00 24 621,00
-8,4%
33 360,00
35,5%
41 437,00
24,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,34 5,81
-8,4%
7,87
35,5%
9,78
24,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 0,58
---
0,73
27,5%
1,28
75,2%