O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 10:23
kontakt
DIGITANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 243,00 499,00
-95,1%
515,00
3,2%
1 091,00
111,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 221,00 -342,00
---
-789,00
---
228,00
---
Zysk (strata) brutto 9 093,00 -411,00
---
-647,00
---
237,00
---
Zysk (strata) netto 9 041,00 -458,00
---
-625,00
---
157,00
---
Amortyzacja 215,00 208,00
-3,3%
217,00
4,3%
61,00
-71,9%
Aktywa 30 796,00 30 099,00
-2,3%
33 565,00
11,5%
33 628,00
0,2%
Kapitał własny 29 365,00 28 907,00
-1,6%
28 282,00
-2,2%
28 439,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,93 6,82
-1,6%
6,67
-2,2%
6,71
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,13 -0,11
---
-0,15
---
0,04
---