O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 08:44
kontakt
MOLIERA2
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 400,00 43 789,00
184,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 477,00 -1 029,00
---
Zysk (strata) brutto 13 000,00 -4 694,00
---
Zysk (strata) netto 13 020,00 -4 795,00
---
Amortyzacja 915,00 4 632,00
406,2%
Aktywa 20 208,00 150 207,00
643,3%
Kapitał własny 6 498,00 120 176,00
1 749,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,34
521,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 -0,01
---