O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 17:51
kontakt
MOLIERA2
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22,00 55 167,00
250 659,1%
60 439,00
9,6%
47 069,00
-22,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -25,00 668,00
---
-2 720,00
---
-7 257,00
---
Zysk (strata) brutto -59,00 573,00
---
-3 065,00
---
-8 129,00
---
Zysk (strata) netto -59,00 279,00
---
-3 065,00
---
-8 129,00
---
Amortyzacja 0,00 573,00
---
551,00
-3,8%
677,00
22,9%
Aktywa 13 263,00 62 127,00
368,4%
81 076,00
30,5%
53 453,00
-34,1%
Kapitał własny 10 366,00 25 532,00
146,3%
36 207,00
41,8%
17 994,00
-50,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,16
79,5%
0,10
-39,9%
0,05
-50,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,01
---
-0,02
---