O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 14:58
kontakt
HUUUGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 197,00 197,00
0,0%
228,00
15,7%
281,00
23,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 160,00 -1 160,00
---
31 830,00
---
29 530,00
-7,2%
Zysk (strata) brutto 13,00 13,00
0,0%
32 175,00
247 400,0%
30 260,00
-6,0%
Zysk (strata) netto -1 265,00 -1 265,00
---
31 230,00
---
30 851,00
-1,2%
Amortyzacja 24,00 24,00
0,0%
24,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 208 399,00 208 399,00
0,0%
91 074,00
-56,3%
123 180,00
35,3%
Kapitał własny 205 096,00 205 096,00
0,0%
87 057,00
-57,6%
119 186,00
36,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,43 2,43
0,0%
1,30
-46,7%
1,78
36,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
0,46
---
0,46
-1,1%