O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 02:30
kontakt
PAMAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 85 421,00 70 891,00
-17,0%
72 198,00
1,8%
72 094,00
-0,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 419,00 329,00
-86,4%
-712,00
---
-1 340,00
---
Zysk (strata) brutto 1 308,00 -773,00
---
-1 716,00
---
-269,00
---
Zysk (strata) netto 1 301,00 -68,00
---
-1 268,00
---
-362,00
---
Amortyzacja 1 512,00 1 536,00
1,6%
1 345,00
-12,4%
1 326,00
-1,4%
Aktywa 223 385,00 226 272,00
1,3%
237 229,00
4,8%
235 727,00
-0,6%
Kapitał własny 127 496,00 127 429,00
-0,1%
126 161,00
-1,0%
125 799,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,67 3,67
-0,1%
3,63
-1,0%
3,62
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,00
---
-0,04
---
-0,01
---