O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 17:53
kontakt
COMPREMUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 601,00 10 821,00
63,9%
10 647,00
-1,6%
23 508,00
120,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 239,00 -111,00
---
246,00
---
1 791,00
628,0%
Zysk (strata) brutto -109,00 -1 005,00
---
-37 976,00
---
358,00
---
Zysk (strata) netto -100,00 -871,00
---
-37 728,00
---
278,00
---
Amortyzacja 131,00 172,00
31,3%
210,00
22,1%
259,00
23,3%
Aktywa 263 853,00 268 227,00
1,7%
233 863,00
-12,8%
277 284,00
18,6%
Kapitał własny 179 067,00 178 196,00
-0,5%
140 468,00
-21,2%
140 746,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,99 3,97
-0,5%
3,13
-21,2%
3,14
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,02
---
-0,84
---
0,01
---