O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 04:44
kontakt
1SOLUTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 322,00 555,00
72,4%
628,00
13,2%
579,00
-7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 211,00 371,00
75,8%
189,00
-49,1%
272,00
43,9%
Zysk (strata) brutto 169,00 257,00
52,1%
-115,00
---
121,00
---
Zysk (strata) netto 167,00 259,00
55,1%
-97,00
---
126,00
---
Amortyzacja 7,00 7,00
0,0%
5,00
-28,6%
4,00
-20,0%
Aktywa 21 323,00 21 441,00
0,6%
21 134,00
-1,4%
21 134,00
0,0%
Kapitał własny 12 512,00 13 941,00
11,4%
13 847,00
-0,7%
14 654,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,89
11,5%
0,51
-43,3%
0,43
-15,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
54,5%
-0,00
---
0,00
---