O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 15:28
kontakt
HYDRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 404,00 102,00
-74,8%
646,00
533,3%
62,00
-90,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 152,00 -82,00
---
-800,00
---
13,00
---
Zysk (strata) brutto 150,00 -77,00
---
-803,00
---
12,00
---
Zysk (strata) netto 150,00 -77,00
---
-803,00
---
12,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
1,00
---
0,00
---
Aktywa 1 299,00 1 222,00
-5,9%
332,00
-72,8%
327,00
-1,5%
Kapitał własny 957,00 880,00
-8,0%
-9,00
---
4,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,91 7,27
-8,0%
-0,07
---
0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,24 -0,63
---
-6,64
---
0,10
---