O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 18:33
kontakt
SEDIVIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 150,00 3 637,00
-12,4%
3 587,00
-1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 917,00 285,00
-68,9%
953,00
234,4%
Zysk (strata) brutto 911,00 283,00
-68,9%
948,00
235,0%
Zysk (strata) netto 735,00 224,00
-69,5%
936,00
317,9%
Amortyzacja 28,00 25,00
-10,7%
24,00
-4,0%
Aktywa 6 616,00 6 946,00
5,0%
7 924,00
14,1%
Kapitał własny 5 214,00 5 438,00
4,3%
6 373,00
17,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,86 1,94
4,3%
2,27
17,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,08
-69,5%
0,33
317,5%