O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 21:05
kontakt
VRFACTORY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 506,00 847,00
67,4%
947,00
11,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -400,00 -142,00
---
-146,00
---
Zysk (strata) brutto -405,00 -161,00
---
-141,00
---
Zysk (strata) netto -405,00 -161,00
---
-141,00
---
Amortyzacja 537,00 537,00
0,0%
573,00
6,7%
Aktywa 32 800,00 32 705,00
-0,3%
32 586,00
-0,4%
Kapitał własny 32 672,00 32 517,00
-0,5%
32 361,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 0,99
-0,5%
0,98
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,00
---