O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 13:27
kontakt
GRAPHENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 119,00 256,00
115,1%
321,00
25,4%
346,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -905,00 -735,00
---
-1 160,00
---
-590,00
---
Zysk (strata) brutto -911,00 -767,00
---
-1 196,00
---
-613,00
---
Zysk (strata) netto -911,00 -767,00
---
-1 196,00
---
-613,00
---
Amortyzacja 395,00 398,00
0,8%
424,00
6,5%
397,00
-6,4%
Aktywa 11 102,00 10 231,00
-7,8%
8 903,00
-13,0%
8 774,00
-1,4%
Kapitał własny 5 390,00 4 623,00
-14,2%
2 463,00
-46,7%
1 850,00
-24,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,08 0,93
-14,2%
0,49
-46,8%
0,37
-24,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,15
---
-0,24
---
-0,12
---