O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 06:25
kontakt
CONSTANCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 446,00 469,00
5,2%
945,00
101,5%
532,00
-43,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -79,00 40,00
---
538,00
1 245,0%
131,00
-75,7%
Zysk (strata) brutto -363,00 -110,00
---
250,00
---
-168,00
---
Zysk (strata) netto -363,00 -110,00
---
250,00
---
-168,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 946,00 14 951,00
0,0%
15 517,00
3,8%
15 613,00
0,6%
Kapitał własny 3 719,00 3 786,00
1,8%
3 928,00
3,8%
3 760,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,75 4,84
1,8%
5,02
3,8%
4,81
-4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,46 -0,14
---
0,32
---
-0,22
---