O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 21:34
kontakt
GAMEDUST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 423,00 207,00
-51,1%
151,00
-27,1%
379,00
151,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 006,00 -3 478,00
---
-3 539,00
---
-3 234,00
---
Zysk (strata) brutto -4 017,00 -3 478,00
---
-3 539,00
---
-3 234,00
---
Zysk (strata) netto -4 017,00 -3 478,00
---
-3 287,00
---
-3 234,00
---
Amortyzacja 4 052,00 3 375,00
-16,7%
3 174,00
-6,0%
3 174,00
0,0%
Aktywa 59 560,00 57 969,00
-2,7%
54 860,00
-5,4%
51 483,00
-6,2%
Kapitał własny 58 150,00 54 671,00
-6,0%
53 829,00
-1,5%
50 542,00
-6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,34
-6,0%
0,31
-8,5%
0,29
-6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,02
---
-0,02
---