O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 02:49
kontakt
CREOTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 338,00 13 488,00
44,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 321,00 -3 783,00
---
Zysk (strata) brutto -4 414,00 -4 447,00
---
Zysk (strata) netto -3 590,00 -3 655,00
---
Amortyzacja 2 133,00 2 106,00
-1,3%
Aktywa 112 414,00 120 598,00
7,3%
Kapitał własny 42 818,00 39 159,00
-8,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,60 19,75
-8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,81 -1,84
---