O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 03:47
kontakt
BKDGAMES
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 674,00 979,00
45,3%
2 217,00
126,5%
2 739,00
23,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -328,00 -494,00
---
815,00
---
975,00
19,6%
Zysk (strata) brutto -329,00 -534,00
---
823,00
---
787,00
-4,4%
Zysk (strata) netto -329,00 -579,00
---
787,00
---
705,00
-10,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
8,00
---
Aktywa 2 689,00 2 061,00
-23,4%
2 826,00
37,1%
3 627,00
28,3%
Kapitał własny 2 534,00 1 955,00
-22,8%
2 742,00
40,3%
3 447,00
25,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,02 0,79
-22,8%
1,10
40,2%
1,39
25,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,23
---
0,32
---
0,28
-10,4%