O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 04:46
kontakt
BKDGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 512,00 465,00
-9,2%
531,00
14,2%
787,00
48,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 184,00 87,00
-52,7%
98,00
12,6%
403,00
311,2%
Zysk (strata) brutto 233,00 135,00
-42,1%
0,00
---
361,00
---
Zysk (strata) netto 221,00 124,00
-43,9%
10,00
-91,9%
354,00
3 440,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 683,00 2 792,00
4,1%
2 826,00
1,2%
3 135,00
10,9%
Kapitał własny 2 609,00 2 732,00
4,7%
2 742,00
0,4%
3 096,00
12,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,05 1,10
4,7%
1,10
0,4%
1,24
12,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,05
-43,8%
0,00
-92,0%
0,14
3 450,0%