O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 03:02
kontakt
IMMGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 874,00 438,00
-49,9%
328,00
-25,1%
733,00
123,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 289,00 -88,00
---
-2 535,00
---
181,00
---
Zysk (strata) brutto 271,00 -67,00
---
-2 562,00
---
177,00
---
Zysk (strata) netto 271,00 -67,00
---
-2 599,00
---
177,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 4 837,00 4 765,00
-1,5%
3 140,00
-34,1%
3 526,00
12,3%
Kapitał własny 4 296,00 4 229,00
-1,6%
1 630,00
-61,5%
1 807,00
10,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,34 1,32
-1,6%
0,51
-61,5%
0,56
11,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,02
---
-0,81
---
0,06
---