O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 11:57
kontakt
LMGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 675,00 1 394,00
-16,8%
529,00
-62,1%
563,00
6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 724,00 307,00
-57,6%
-1 848,00
---
-273,00
---
Zysk (strata) brutto 634,00 328,00
-48,3%
-1 788,00
---
-302,00
---
Zysk (strata) netto 589,00 328,00
-44,3%
-1 788,00
---
-302,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 853,00 10 514,00
6,7%
9 769,00
-7,1%
9 811,00
0,4%
Kapitał własny 4 048,00 4 377,00
8,1%
2 589,00
-40,8%
2 287,00
-11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,78 3,00
8,1%
1,78
-40,9%
1,57
-11,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,23
-44,1%
-1,23
---
-0,21
---