O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 05:17
kontakt
VERCOM
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 78 152,00 102 923,00
31,7%
102 923,00
0,0%
155 962,00
51,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 150,00 14 606,00
3,2%
14 606,00
0,0%
31 121,00
113,1%
Zysk (strata) brutto 13 107,00 13 550,00
3,4%
13 550,00
0,0%
32 338,00
138,7%
Zysk (strata) netto 11 502,00 11 450,00
-0,5%
11 450,00
0,0%
27 128,00
136,9%
Amortyzacja 1 874,00 3 159,00
68,6%
3 159,00
0,0%
7 316,00
131,6%
Aktywa 267 470,00 571 757,00
113,8%
571 757,00
0,0%
576 677,00
0,9%
Kapitał własny 192 864,00 336 841,00
74,7%
336 841,00
0,0%
335 924,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,44 18,24
74,7%
18,24
0,0%
15,12
-17,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,62
-0,5%
0,62
0,0%
1,22
96,9%