O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 17:16
kontakt
VERCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 086,00 34 301,00
26,6%
34 326,00
0,1%
34 323,00
-0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 716,00 8 028,00
70,2%
7 911,00
-1,5%
9 698,00
22,6%
Zysk (strata) brutto 14 047,00 1 214,00
-91,4%
10 306,00
748,9%
7 654,00
-25,7%
Zysk (strata) netto 13 589,00 1 065,00
-92,2%
8 846,00
730,6%
6 052,00
-31,6%
Amortyzacja 988,00 1 466,00
48,4%
1 358,00
-7,4%
1 563,00
15,1%
Aktywa 528 779,00 533 687,00
0,9%
532 556,00
-0,2%
534 315,00
0,3%
Kapitał własny 341 118,00 342 280,00
0,3%
351 565,00
2,7%
357 734,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,47 15,40
-16,6%
15,82
2,7%
16,10
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,05
-93,5%
0,40
729,2%
0,27
-31,7%