O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 19:53
kontakt
PUNCHPUNK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 148,00 133,00
-10,1%
402,00
202,3%
26,00
-93,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 39,00 -136,00
---
229,00
---
-46,00
---
Zysk (strata) brutto 39,00 -137,00
---
229,00
---
-46,00
---
Zysk (strata) netto 39,00 -137,00
---
229,00
---
-46,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 6 202,00 6 539,00
5,4%
5 106,00
-21,9%
5 096,00
-0,2%
Kapitał własny 3 992,00 3 855,00
-3,4%
3 317,00
-14,0%
3 250,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,69
-3,5%
0,60
-14,0%
0,58
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,02
---
0,04
---
-0,01
---