O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 13:54
kontakt
DGNET
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 809,00 11 371,00
29,1%
13 453,00
18,3%
15 619,00
16,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 364,00 306,00
-15,9%
1 039,00
239,5%
161,00
-84,5%
Zysk (strata) brutto 306,00 249,00
-18,6%
996,00
300,0%
-22,00
---
Zysk (strata) netto 233,00 141,00
-39,5%
733,00
419,9%
-109,00
---
Amortyzacja 632,00 1 012,00
60,1%
1 180,00
16,6%
1 765,00
49,6%
Aktywa 5 962,00 6 917,00
16,0%
8 042,00
16,3%
8 861,00
10,2%
Kapitał własny 895,00 1 014,00
13,3%
1 749,00
72,5%
1 640,00
-6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,18
13,8%
0,31
71,8%
0,29
-6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,02
-39,0%
0,13
424,0%
-0,02
---