O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 21:48
kontakt
TENDERHUT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 485,00 2 708,00
-22,3%
2 832,00
4,6%
2 356,00
-16,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -131,00 -252,00
---
80,00
---
-71,00
---
Zysk (strata) brutto 42,00 -149,00
---
-2 567,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) netto -1 061,00 -235,00
---
-1 514,00
---
20,00
---
Amortyzacja 98,00 97,00
-1,0%
161,00
66,0%
117,00
-27,3%
Aktywa 36 052,00 35 973,00
-0,2%
34 161,00
-5,0%
34 636,00
1,4%
Kapitał własny 32 423,00 32 188,00
-0,7%
30 672,00
-4,7%
31 952,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,85 15,74
-0,7%
14,87
-5,5%
15,50
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,52 -0,12
---
-0,73
---
0,01
---