O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 11:48
kontakt
DRAGOENT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 926,00 2 633,00
36,7%
3 804,00
44,5%
3 562,00
-6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -167,00 243,00
---
1 193,00
390,9%
608,00
-49,0%
Zysk (strata) brutto 87,00 562,00
546,0%
834,00
48,4%
491,00
-41,1%
Zysk (strata) netto 88,00 534,00
506,8%
839,00
57,1%
409,00
-51,3%
Amortyzacja 90,00 20,00
-77,8%
46,00
130,0%
41,00
-10,9%
Aktywa 10 179,00 11 801,00
15,9%
12 193,00
3,3%
12 389,00
1,6%
Kapitał własny 8 154,00 9 740,00
19,5%
9 532,00
-2,1%
9 916,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,51 8,97
19,4%
8,78
-2,1%
9,13
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,49
507,4%
0,77
56,9%
0,38
-51,2%