O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 01:58
kontakt
GENOMTEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7,00 18,00
157,1%
90,00
400,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 749,00 -6 285,00
---
-2 033,00
---
Zysk (strata) brutto -1 776,00 -6 529,00
---
-2 104,00
---
Zysk (strata) netto -1 766,00 -6 585,00
---
-2 079,00
---
Amortyzacja 98,00 9,00
-90,8%
107,00
1 088,9%
Aktywa 8 423,00 11 756,00
39,6%
10 749,00
-8,6%
Kapitał własny 2 555,00 4 888,00
91,3%
2 809,00
-42,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,52
91,2%
0,28
-46,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,19 -0,70
---
-0,20
---