O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 04:15
kontakt
ANSWEAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 233 486,00 364 258,00
56,0%
271 139,00
-25,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 084,00 21 260,00
51,0%
11 781,00
-44,6%
Zysk (strata) brutto 3 710,00 23 647,00
537,4%
4 500,00
-81,0%
Zysk (strata) netto 1 436,00 20 573,00
1 332,7%
3 432,00
-83,3%
Amortyzacja 3 040,00 3 205,00
5,4%
3 560,00
11,1%
Aktywa 559 882,00 577 956,00
3,2%
608 769,00
5,3%
Kapitał własny 145 965,00 167 114,00
14,5%
171 036,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,42 9,55
13,5%
9,78
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 1,18
1 316,9%
0,20
-83,3%