O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 06:25
kontakt
PCFGROUP
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 180 293,00 171 485,00
-4,9%
171 485,00
0,0%
150 124,00
-12,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 61 655,00 31 078,00
-49,6%
31 078,00
0,0%
-86 452,00
---
Zysk (strata) brutto 64 441,00 30 435,00
-52,8%
30 435,00
0,0%
-91 236,00
---
Zysk (strata) netto 61 367,00 18 672,00
-69,6%
18 672,00
0,0%
-76 717,00
---
Amortyzacja 11 539,00 17 118,00
48,3%
17 118,00
0,0%
19 684,00
15,0%
Aktywa 316 692,00 350 804,00
10,8%
350 804,00
0,0%
513 461,00
46,4%
Kapitał własny 257 461,00 272 306,00
5,8%
272 306,00
0,0%
422 756,00
55,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,60 9,09
5,8%
9,09
0,0%
11,76
29,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,05 0,62
-69,6%
0,62
0,0%
-2,14
---