O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 13:53
kontakt
PCFGROUP
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 83 528,00 107 825,00
29,1%
120 136,00
11,4%
120 136,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 948,00 40 959,00
36,8%
42 665,00
4,2%
42 665,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 31 018,00 43 899,00
41,5%
44 529,00
1,4%
44 529,00
0,0%
Zysk (strata) netto 29 096,00 41 752,00
43,5%
42 336,00
1,4%
42 336,00
0,0%
Amortyzacja 5 881,00 7 380,00
25,5%
8 682,00
17,6%
8 682,00
0,0%
Aktywa 91 183,00 256 877,00
181,7%
324 530,00
26,3%
324 530,00
0,0%
Kapitał własny 76 501,00 235 705,00
208,1%
271 497,00
15,2%
271 497,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,59 7,87
204,1%
9,06
15,2%
9,06
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,98 1,39
41,7%
1,41
1,4%
1,41
0,0%